Onze samenleving staat voor een grote opgave, namelijk de energietransitie. We zullen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in korte tijd fors moeten verminderen, ten gunste van schone alternatieven. Daarin heeft iedereen een opgave, ook onze gemeenten. Die opgave staat voor ons niet ter discussie. Maar wel de manier waarop de gemeente hieraan invulling wil geven en de keuzes die daarin al gemaakt zijn en binnenkort gemaakt worden.

Geen Mega-Molens in Roerdalen of Echt-Susteren!

De gemeenteraad van Roerdalen heeft op donderdag 29 september 2022 besloten dat er geen verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van mega-molens van 250 meter hoog in combinatie met een zonneweide van vele tientallen hectares in Montfort-Zuid. Twee andere geschikte locaties elders in de gemeente Roerdalen hoeven volgens de gemeente niet onderzocht te worden, omdat inwoners daar last van de mega-molens zouden hebben.

Bij de gemeente Echt-Susteren wordt de komst van Mega-molens overwogen op 3 mogelijke locaties, ook vlak bij het door Roerdalen afgewezen gebied aan de zuidkant van Montfort. De planning van de gemeente is als volgt:

  • Op 13 april is een raadsconferentie geweest waarin de raadsleden werden geïnformeerd over de voor- en nadelen van windturbines.
  • Op 28 september is de raadsvergadering waar de kaderstellende raadsnota over windenergie behandeld wordt, daarna wordt een besluit  genomen over het vervolgtraject.
 

Als niet snel op de rem getrapt wordt, vrezen we dat over enkele jaren deze molens toch worden geplaatst in Echt-Susteren. Terwijl er nog ontzettend veel vragen en onduidelijkheden zijn. Over onder meer het daadwerkelijk rendement in onze windarme regio, over fysieke en psychische gezondheidsrisico’s, de duurzaamheidsaspecten van (de bouw en de sloop) van windturbines zelf, en nadrukkelijk ook over de landschappelijke impact in onze prachtige dorpen. Want laat het eens op je inwerken: mega-molens van 260 meter zijn twee keer zo hoog als die bij Koningsbosch over de grens en ruim 100 meter hoger dan de schoorstenen van de Clauscentrale of de TV-toren van Roermond. Noem een gebouw in Limburg dat ook maar in de buurt van zo’n mega-molen komt….

Tijd voor actie

Het is tijd voor actie, want de inwoners Roerdalen en Echt-Susteren verdienen betere oplossingen. We gaan uitgebreid in op onze zorgen op deze website. Deel jij deze zorgen? Vind je dat ook op de rem getrapt moet worden? Wat kunt u doen?

 

BLOW-ES
Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windparken Echt-Susteren

Laatste nieuws

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023: raadsconferentie, in gesprek met de fracties, aandacht voor alternatieven, hoe verder? Duidelijkheid vereist, visie 2040, ES kleurt blauw!

Lees verder »