Onze samenleving staat voor een grote opgave, namelijk de energietransitie. We zullen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in korte tijd fors moeten verminderen, ten gunste van schone alternatieven. Daarin heeft iedereen een opgave, ook de gemeente Roerdalen. Die opgave staat voor ons niet ter discussie. Maar wel de manier waarop de gemeente hieraan invulling wil geven en de keuzes die daarin al gemaakt zijn en binnenkort gemaakt worden.

Geen Mega-Molens bij Montfort!

Donderdag 29 september vergadert de gemeenteraad over het verder onderzoeken van de komst van mega-molens van 250 meter hoog in combinatie met een zonneweide van vele tientallen hectares in Montfort-Zuid. Twee andere geschikte locaties elders in de gemeente Roerdalen hoeven volgens de gemeente niet onderzocht te worden, omdat inwoners daar last van de mega-molens zouden hebben. En hoe zit dat dan met de inwoners van Montfort?

Als niet snel op de rem getrapt wordt, vrezen we dat over enkele jaren deze molens bij Montfort een feit zijn. Terwijl er nog ontzettend veel vragen en onduidelijkheden zijn. Over onder meer het daadwerkelijk rendement in onze windarme gemeente, over fysieke en psychische gezondheidsrisico’s, de duurzaamheidsaspecten van (de bouw en de sloop) van windturbines zelf, en nadrukkelijk ook over de landschappelijke impact in ons prachtige dorp. Want laat het eens op je inwerken: mega-molens van 250 meter zijn twee keer zo hoog als die bij Koningsbosch over de grens en zo’n 100 meter hoger dan de schoorstenen van de Clauscentrale of de TV-toren van Roermond. Noem een gebouw in Limburg dat ook maar in de buurt van zo’n mega-molen komt….

Tijd voor actie

Het is tijd voor actie, want Roerdalen verdient betere oplossingen. We gaan uitgebreid in op onze zorgen op onze website www.doordachterduurzaam.nl. Deel jij deze zorgen? Vind je dat ook op de rem getrapt moet worden? Laat dat dan blijken door deze poster goed zichtbaar aan de voorzijde van je woning voor het raam te hangen, zodat onze raadsleden en anderen kunnen zien dat dit onderwerp Montfort bezig houdt. Kom ook op maandagavond 12 september om 19.30 uur naar onze informatieavond in het Dorpshuis. En meld je aan voor de Facebookpagina Geen Mega-Molens Bij Montfort, dan houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Margo Coenen, Judith Goossens, Chris Vleugels, Jos Lichtenberg, Hugo Verzellenberg, Fedor Coenen en Ruud Snijders

Laatste nieuws