Nieuws

Fout raadsbesluit gepubliceerd

Het besluit van de gemeenteraad donderdagavond 29 september was volstrekt duidelijk: we volgen het voorstel van het college om bij Montfort-Zuid een energielandgoed voor mega-molens

Lees verder »