Inspraakbijdrage 2: Waardedaling woningen door mega-molens

Lees hier de inspraakreactie van Judith Goossens over het eventuele rendement van mega-molens versus de maatschappelijke impact.
Vanavond hebben drie leden van onze stuurgroep ingesproken in de raadsadviescommissie van de gemeente Roerdalen, die zich boog over het collegevoorstel voor megamolens en een energielandgoed in Montfort-Zuid / Eerselen.
 
Als tweede sprak Judith Goossens, die zich vooral richtte op hoe een eventueel rendement van mega-molens zich verhoudt maatschappelijke impact. Dit is de tekst van haar bijdrage:
 

WAARDEDALING WONINGEN DOOR MEGA-MOLENS

 
Ik was laatst met onze dochter in Scheveningen op het strand en vroeg haar: heb je last van de windturbines? Helemaal niet, antwoordde ze. Je ziet ze nauwelijks omdat ze 18,5 km van de kust staan en de kleuren van water, lucht en turbine overeenkomen. Het zijn verschillende tinten grijs-blauw. Het waait daar ook lekker.
 
Vanavond spreekt u over windturbines en, ter voorbereiding op de bouw ervan, het haalbaarheidsonderzoek en het vestigen van het voorkeursrecht. Wij, de stuurgroep doordachter duurzaam, zijn van mening dat het rendement van de windturbines niet in verhouding staat tot de maatschappelijke impact. Wij vragen u daarom de raad negatief te adviseren over het voorstel.
 
Waarom staat het rendement niet in verhouding tot de maatschappelijke impact?
Windturbines draaien bij gratie van de wind. Het mag niet te zacht en niet te hard waaien. Ideaal is windkracht 6. Vanaf 3 gaan ze leveren, maar wel maar 1/64e deel van het potentieel. Eerselen is een van de meest windluwe gebieden van Nederland. De windkracht zit tussen 2 en 3. Afgelopen maand kwam de windkracht niet boven 2! Bij windkracht 2 staat de turbine stil. Bij 3 begint hij te lopen met een laag rendement van 1/64e deel van het vermogen.
Daarom stelt het college windturbines van 250 meter voor, zo hoog mogelijk. Want hoe hoger, hoe meer wind je vangt en hoe beter de opbrengst, wordt gedacht. Maar hoe hard het daarboven waait, weten we niet. Daar zijn geen harde gegevens van. Alleen maar veronderstellingen. Toch wordt voorgesteld windturbines te bouwen met een hoogte die 30 meter lager is dan de Eiffeltoren en meer dan twee keer de hoogte heeft van de koeltorens van de Clauscentrale in Maasbracht. Er is maar een windturbine met die maat in Nederland, in Europa, in de hele wereld en dat is een proefexemplaar voor op zee die door TNO wordt getest. Hij staat op de Maasvlakte, een industrieterrein aan de kust van Rotterdam: een haven van kranen en kades, containers en cargadoors, overslaggoederen en opslagtanks. In Roerdalen is een turbine van dat formaat een gevaarte dat het landschappelijk beeld van de regio verindustrialiseerd en wordt geplaatst midden in het land, in een natuurrijk gebied, dicht bij een dorp.
 
Die hoogste van Nederland is 260 meter, 10 meter hoger dan die in Roerdalen moet worden. Deze molen kostte 320 mio euro. Dat is zes keer de totale begroting van de gemeente. Is dat niet teveel voor een gemeente van deze omvang?
 
Maar deze financiële last is nog niet alles. Uit een onderzoek dat de minister naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat woningen in een straal van 2 km rondom de turbine in waarde dalen. Hoe hoger de turbine hoe groter de daling. Met andere woorden: de woningwaarde daalt meer dan evenredig. Bij een tiphoogte van 100 meter daalt de waarde met 2%. Bij een tiphoogte van 140 meter daalt de waarde met 5%. Omdat er geen turbines zijn met een tiphoogte van 250 meter weten we niet hoe hard de waarde daalt. Aangezien de waardedaling harder gaat dan de tiphoogte stijgt, is de verwachte daling vele malen hoger en zeker meer dan 10%. Dat betekent niet alleen minimaal 10% minder OZB opbrengst, maar ook planschadevergoeding voor alle bewoners van Montfort ….
De vraag is…wie wordt hier beter van? Dat vraag ik me oprecht af.
 
De megamolen op de Maasvlakte is ontwikkeld door Pondera in een joint venture met SIF. Pondera adviseert het college. SIF maakte de hoogste windturbine. Dus de adviseur van ons college werkt samen met de maker van die grote windturbines. Pondera’s onafhankelijkheid heeft daarmee de schijn tegen. Pondera heeft een belang bij het doen geloven dat megaturbines passen in Roerdalen. Wij zeggen u: megaturbines passen niet.
 
Beste mensen, in mijn beleving wordt met de windturbines geen probleem opgelost, omdat het te weinig oplevert. Met de windturbines worden wel problemen veroorzaakt. Zowel financieel als op het gebied van gezondheid.
 
Ik dank u voor uw aandacht.